Általános szerződési és felhasználási feltételek

 

Tartalom

1. Az Üzemeltető adatai
2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók
3. A KIROW rendszer tulajdonságai és használatának technikai feltételei
4. Általános felhasználási és szerződési feltételek és használati információk Tanulók számára
5. Általános felhasználási és szerződési feltételek és használati információk Magántanárok számára


1. Az Üzemeltető adatai

Cégnév: Miopion Kft.
Székhely: 1213 Budapest, Csalitos köz 2-4.
Adószám: 23689420-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-973623
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@kirow.hu
Telefonos elérhetőség: +36 70 625 70 48
Bankszámlaszám: 10702404-66983129-51100005


2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

Adatkezelési nyilvántartási számunk:

A KIROW üzemeltetője a Miopion Kft. (a továbbiakban, mint „Adatkezelő”). A KIROW szolgáltatásainak igénybevételére mind a Tanuló, mind a Magántanár (a továbbiakban, mint „Felhasználók”) az oldalra történő regisztráció után jogosult, mely egy online regisztrációs űrlapot kitöltésével történik. A bevitt adatok hitelességéért a regisztráló Felhasználók felelősek, a regisztráció kizárólag saját, valós adatokkal történhet. A KIROW használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő:

• a KIROW által kínált szolgáltatások igénybe vételéhez és teljesítéséhez szükséges számlákat kiállítsa (A számlákat Magántanár által befizetett hirdetés után, Magántanár által befizetett hirdetés kiemelése után, Magántanár által megvásárolt tananyagok után; illetve Tanuló által vásárolt tananyag csomag (ún. 24+1 leckés kurzus) után állítja ki az Adatkezelő. Ezen belül is a számlát a Felhasználók számára az Adatkezelő tranzakciónként állítja ki, kivéve a Magántanár által vásárolt tananyagok után, melyeket az első tananyag megvásárlásától számított négy héten át tartó tananyagvásárlás után állít ki. A számla adatai a regisztráció folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben (2000. évi C. törvény) foglaltaknak megfelelően.);

• a Felhasználókkal kapcsolatot tartson;

• a Felhasználók számára rendszerüzeneteket küldjön: hírlevelek küldéséről a Felhasználók az Adatkezelővel folytatott kapcsolatfelvétel útján bármikor ingyenesen leiratkozhatnak;

• esetleges szerződésszegés esetén igényeit érvényesítse

• statisztikai adatokat gyűjtsön és kiértékeljen (például IP cím, látogatás időtartama).

Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag jogilag törvény által előírt kötelezettségei teljesítése érdekében, és a jogszabályok által előírt egyéb esetekben adja át a hatóságok részére.

A Felhasználók bármikor jogosultak arra, hogy személyes adataikat módosítsák, illetve regisztrációjukat töröljék vagy ideiglenesen inaktiváltassák.

Az Adatkezelő a Felhasználók adatait kizárólag az adatkezelés céljainak megfelelően használja fel az adatkezelés céljához szükséges ideig.

 

 

3. A KIROW rendszer tulajdonságai és használatának technikai feltételei

A KIROW egy olyan online orosznyelv tanítási/tanulási rendszer, amely lehetőséget biztosít az orosz nyelv oktatására (és ezzel együtt tanulására) a klasszikus magánóra feltételeit biztosítva. A rendszer tehát virtuális kereteken belül biztosítja a nyelvtantanítás és nyelvtanulás hagyományos értelemben vett feltételeit:

• tananyagok (leckék) listája, melyek közül a magántanárok kiválaszthatják a tanulók számára megfelelőket és megoszthatják azokat velük

• a tananyagok nagy részéhez tartoznak hanganyagok, illetve videós hanganyagok

• a tananyagok mindegyikéhez tartoznak gyakorlófeladatok és tesztek, melyek megoldásait vagy a rendszer ellenőrzi (ún. önellenőrző gyakorlatok) vagy pedig a Magántanár (ún. kreatív feladatok), ezek közül a rendszer biztosítja, hogy a Magántanár által javítandó gyakorlatokat a Magántanár a feladatok befejezésének pillanatában azonnal megkapja saját tanári fiókjába (Fiókom -> Házi Feladatok menüpont alatt pirossal jelzi az új javítandó feladatok érkezését); a tesztek ellenőrzése tanári munkát igényel; az ún. „Vedd fel a hangod!” típusú feladatok szintén tanári ellenőrzést igényelnek

• az magánóráknak (melyek során a Magántanár és a Tanuló élőben tartanak nyelvórát) virtuális terét a Google Hangouts adja, mely mindkét fél számára a Naptár menüpont alatt érhető el (a megfelelő előre leegyeztetett időpontra kattintva megnyílik a KIROW Hangouts ,,szoba”, lásd: Oktatási tevékenységet folytató magántanárok a KIROW-on című rész)

A KIROW biztosítja a fent leírt feltételek folyamatos hozzáférési lehetőségét. A rendszer használatához azonban mind a Magántanárnak, mind a Tanulónak szüksége van a következő technikai feltételek teljesítéséhez:

• átlagos internetes sávszélesség

• alapvető számítástechnikai eszközök (például asztali számítógép, laptop, tablet PC)

• számítástechnikai eszközök tartozékai közül mikrofon
Ezeknek az eszközöknek, továbbá a Google Hangouts rendszerének bármilyen meghibásodásáért, illetve működéséért a KIROW felelősséget nem vállal.

 

 

4. Általános felhasználási és szerződési feltételek és használati információk Tanulók számára

A KIROW olyan internetes felület, amely lehetőséget biztosít az orosz nyelvet tanulni vágyók számára az orosz nyelv elsajátítására. Az oldat csak regisztráció és az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek elfogadása után lehet használni. Az oldal lehetőséget biztosít:

• saját profil szerkesztésére az adatkezelési információk figyelembevételével,

• a Tanulónak arra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb Magántanárt,

• tananyagok (leckék) megosztására Tanulók számára, melyekhez tartoznak gyakorlatok, illetve tesztek,

• Tanuló és Magántanár közti kommunikációra az oldalon található levelezőrendszeren vagy a Google Hangouts-on keresztül,

• a weboldalba integrált Google Hangouts használatára,

• ún. 24+1 leckés kurzus igénylésére.

Az oktatás tehát online alapú távoktatás, amely a KIROW közvetítésével történik a Tanuló és a Magántanár között. A tananyagokat és az azokhoz tartozó gyakorlatokat és teszteket, illetve a magánórák virtuális terét adó Google Hangouts használatát a KIROW biztosítja. Kétféle tanmenet választható, a hagyományos és a Tanuló által befizetett 24+1 leckés kurzus.

Hagyományos tanmenet:

A hagyományos tanmenet során a Magántanár a Tanuló számára alkalmankénti megosztással juttat tananyagot, és ad neki magánórát. A leckék mennyisége, valamint a magánórák száma és időpontja a Tanuló és a Magántanár közös megállapodása szerint alakul. A Magántanár magánórát a hirdetésében megadott óradíj ellenében tart. A magánórák az oldalba integrált Google Hangouts-on keresztül zajlanak. A magánórák árának kiegyenlítése (tehát a Tanulók és a Magántanárok közötti tranzakciók végrehajtása) nem tartozik a KIROW hatáskörébe, ez az oldalon kívül zajlik.

24+1 leckés kurzus (tanmenet) igénylése:

A Tanulónak lehetősége van térítés ellenében igénybe venni a 24+1 leckés kurzust. Ez egy, a Tanuló által előre kifizetett tananyagcsomag, mely tartalmaz 24 leckét (+ 1 ajándék leckét), valamint a leckékhez tartozó 60 perces magánórákat (mindegyik leckéhez egyet, tehát összesen 24 x 60 percnyi magánórát). A honlapon megadott összeget a Tanulónak a megadott számlaszámra kell átutalnia. Az összeg jóváírásával a Tanulóval kapcsolatba lép egy, a rendszer által kiválasztott magántanár, aki a Google Hangouts-on keresztül folytatott konzultáció és szintfelmérő után összeállít egy 24+1 leckéből álló tananyagcsomagot, melyekhez ezt követően a Tanuló hozzáférhet a rendszeren keresztül. A Magántanár kötelezettséget vállal arra, hogy a leckékhez tartozó magánórákat leadja a Tanulónak a konzultáció során megbeszélt időközönként (a tanmenet tehát olyan tempóban folyik, ahogy a Tanuló és a Magántanár megállapodnak). Amennyiben a Magántanár nem teljesíti tanári kötelezettségét, a Tanulónak jogában áll új magántanárt igényelni, illetve a KIROW köteles másik magántanárt biztosítani. Tanári kötelezettség elmulasztása lehet különösen, de nem kizárólag: gyakorlatok és tesztek ki nem javítása, valamint magánórák elmulasztása. A Tanulónak lehetősége van a kifizetett 24+1 kurzuson felül még magánórákat venni ugyanattól vagy másik magántanártól (ebben az esetben a hagyományos tanmenet szabályai érvényesülnek). A Tanuló és a Magántanár kötelesek a 24+1 leckés kurzust lebonyolítani a kurzus kezdetétől (tehát a tananyaglista megosztásától) számított egy éven belül.

 

 

5. Általános felhasználási és szerződési feltételek és használati információk Magántanárok számára


A KIROW egy olyan internetes felület, mely lehetőséget ad az orosz nyelv tanításával foglalkozók számára arra, hogy az oldalon hirdetést jelenítsenek meg, illetve oktatási tevékenységüket az oldalon keresztül folytassák. Az oldat csak regisztráció és az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek elfogadása után lehet használni. Az oldal lehetőséget biztosít:

• hirdetés (saját tanári profil) szerkesztésére az adatkezelési információk figyelembevételével,

• az oktatási tevékenység tanulók általi értékelésére (,,csillagozás”),

• a Magántanár számára arra, hogy tanulói számára tananyagokat (leckéket) osszon meg, melyek mindegyikéhez tartoznak gyakorlatok (házi feladatok) és tesztek,

• Tanuló és Magántanár közti kommunikációra az oldalon található levelezőrendszeren vagy a Google Hangouts-on keresztül,

• a weboldalba integrált Google Hangouts használatára,

• 24+1 leckés kurzusra jelentkező Tanuló oktatására a KIROW által kínált fix órabérért.

A KIROW-ot igénybevevő Magántanár két opció közül választhat:

• kizárólag hirdeti magát az oldalon,

• nem csak hirdet, hanem oktatási tevékenységet is folytat az oldalon keresztül.

Hirdetés szerkesztése:

Hirdetés feladására regisztráció után kerülhet sor. A hirdetés feladásához kötelezően ki kell tölteni a következő adatokat: Magántanár neve, címe, számlázási címe, telefonszáma és e-mail címe, melyeket adatkezelés céljából használunk fel (lásd a 2. pontot). Szükséges még megadni az óradíjat, amely nem lehet kevesebb a KIROW által megadott minimum összegnél (2000 Ft/óra). Továbbá lehetőség van fénykép feltöltésére, illetve bemutatkozó szöveg szerkesztésére, feltöltésére.

A hirdetések feladásának aktuális költségei megtalálhatók a weboldal „Taníts velünk!” menüpontja alatt. A Magántanárnak ki kell választania a hirdetés időtartamát (választhat egy hónapra, hat hónapra és egy évre szóló hirdetések közül), majd a választott időtartamra szóló hirdetés pontos összegét a megadott számlaszámra köteles átutalni. Az összeg megérkezésével a rendszer aktiválja a Magántanár hirdetését és az megjelenik az oldalon és ott a megadott időtartamig elérhető marad. A Magántanár kiemelheti hirdetését a „Taníts velünk!” menüpont alatt jelzett összegért, melyet szintén banki átutalással térít meg, és mely összeg jóváírását követően a hirdetést a rendszer kiemeli. A Magántanár regisztrációjával és hirdetésfeladásával nem vállal kötelezettséget arra, hogy igénybe vegye a KIROW többi szolgáltatását (például azt, hogy a KIROW-on keresztül tanítson). A hirdetés lejárta előtt a KIROW értesíti a Magántanárt arról, hogy hirdetése hamarosan lejár. Amennyiben egy hirdetés lejár a rendszer automatikusan inaktívvá minősíti, így nem lesz látható az oldal látogatói számára. A lejárt hirdetés meghosszabbítható, mellyel az újra aktívvá válik. A lejárt hirdetéséket a feljebb említett módon szükséges újra aktiválni (hirdetés időtartamának kiválasztása, összeg átutalása, stb.). A Magántanár hirdetéséhez az oldal látogatói bármikor hozzáférhetnek. A hirdetés feladása és kezelése után a KIROW számlát állít ki és postáz a megadott számlázási címre.

Oktatási tevékenységet folytató magántanárok a KIROW-on:

A weboldal lehetőséget biztosít arra, hogy azon keresztül a Magántanár oktatási tevékenységet végezzen.

Tanuló és Magántanár között létrejöhet hagyományos tanmeneten alapuló kapcsolat. Ebben az esetben a Magántanár a KIROW által kínált leckék közül osztja meg a Tanuló számára szükséges (Magántanár által szükségesnek ítélt) leckéket tetszőleges számban. Mindegyik leckéhez tartoznak gyakorlatok (házi feladatok) és tesztek.

Egy adott lecke kizárólag egy tanuló számára osztható meg (így ha ugyanarra a leckére van szüksége más tanulónak is, azt szükséges újból külön megosztani). A leckék ára egységes és megtalálható a „Taníts velünk!” menüpont alatt. A leckék vásárlásának adatait (például a leckék vásárlásának dátumát) a rendszer a következő szerint rögzíti és állítja ki annak alapján a Magántanár számára számlát: lecke ára/megosztás (vásárlás)/tanuló. Az első lecke megosztását (megvásárlását) követő negyedik héten a KIROW számlát állít ki és kézbesít a Magántanárnak az adott időszak alatt megvásárolt leckék után. Az összeget a számlázást követő hét munkanapon belül köteles a Magántanár a megadott számlaszámra átutalni. Ennek elmulasztása esetén a Magántanár inaktívvá válik, nem oszthat meg további leckéket, valamint hirdetése nem fog látszódni az oldal látogatói számára.

A hagyományos tanmenet értelmében a Magántanárnak lehetősége van az oldalon keresztül magánórák tartására, mely az oldalba integrált Google Hangouts-on keresztül történik. A Google Hangouts saját felhasználási feltételekkel rendelkezik, melyekről bővebb információ itt található: http://www.google.com/intl/hu/policies/terms/. Ennek használatához a Magántanárnak szabad időpontokat kell megadnia a Naptár menüpont alatt, mely időpontok közül a Tanuló kiválasztja a számára megfelelőt. Az adott időpontban valamelyik fél megnyitja a Google Hangouts ,,szobát”, majd az adott instrukciókat követve létrejön a beszélgetési felület, melyen az orosz magánórák folynak. A magánórák olyan időközönként jönnek létre, melyben a felek közösen megegyeznek. A Magántanár a hirdetésben megadott óradíjért köteles magánóráit megtartani. Az óradíj megfizetése nem a KIROW hatáskörébe tartozik, az az oldalon kívül bonyolódik. A magánórák esetleges ki nem fizetéséért a KIROW nem vállal felelősséget. Magántanárnál vagy Tanulónál létrejövő technikai problémáért (például internet akadozás vagy számítógép meghibásodás) a KIROW szintén nem felel.

24+1 leckés kurzusra jelentkező Tanuló oktatása a KIROW által kínált fix órabérért:

A Magántanárnak lehetősége van elvállalni olyan Tanuló oktatását az oldalon keresztül, aki az ún. 24+1 leckés kurzusra jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a Tanuló igényt tart egy olyan kurzusra, amely tartalmaz 24 leckét (+ 1 ajándék leckét), és a leckékhez tartozó 24x60 perc magánórát. A Magántanár hirdetésében nyilatkozhat arról, szeretne-e vállalni ilyen jellegű oktatást, tehát szabadon dönthet arról, elvállal-e olyan tanulókat, akiknek oktatását a rendszer felajánlja a Magántanár számára. Ha elvállalja, az azt jelenti, hogy az adott Tanuló számára köteles a tanári követelményeket teljesíteni: köteles leadni a 24x60 percnyi magánórát és köteles kijavítani a leckékhez tartozó feladatokat és teszteket. A kurzus egy előzetes (nem magánórának számító) Google Hangouts-on történő konzultációval kezdődik, mely során a Tanuló és a Magántanár megállapodnak a tanmenetről (például a magánórák várható időpontjairól), illetve sor kerül a Tanuló nyelvi szintjének felmérésére, amely alapján a Magántanár összeállítja a 24+1 leckéből álló tananyaglistát. A tananyaglistát a Magántanár továbbítja a KIROW számára, ezt követően a rendszer megosztja a Tanuló részére a tananyagcsomagot. Ilyen tanuló elvállalása esetén a Magántanár a kurzus kezdetekor a KIROW-tól kapja meg egy összegben a magánórák díját. Az óradíj a rendszer által meghatározott fix óradíj, amely eltérhet a Magántanár hirdetésében szereplő óradíjtól. A 24+1 leckés kurzusokat a Magántanár köteles 12 hónapon belül lebonyolítani a Tanulóval. A tanári követelmények rendszeres elmulasztása (amely a Tanuló nyelvi fejlődését gátolja), különösen, de nem kizárólag a magánórák elmulasztása esetén a Magántanár köteles a KIROW számára kötbért fizetni, melynek összege 15 ezer forint.

A Felhasználók számára megosztott tananyagok (leckék) és az azokhoz tartozó feladatok és tesztek szerzői jogi védelem alatt állnak, azok kizárólag a KIROW honlapján keresztül vehetők igénybe egyéni céllal (tehát az orosz nyelv egyéni elsajátítása céljából), illetve sem a leckék, sem a hozzájuk tartozó videók, hangfelvételek, feladatok és tesztek nem sokszorosíthatók, másolhatók illetve nem tehetők nyilvánosan közzé és nem továbbíthatók harmadik személy részére. Az erre vonatkozó szabályok, valamint ennek megszegése esetén a KIROW a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint jár el. A Felhasználók kötelesek tájékoztatni az Üzemeltetőt, amennyiben a leckékkel kapcsolatos visszaélésről (másolás, sokszorosítás, továbbítás, stb.) szereznek tudomást.


A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Alert text
Prompt text

Mehet Mégsem
Prompt text
Mehet Mégsem